Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020

Ngày 11/12/2019, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Chu Quang Hào, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Trưởng ban Tuyên giáo cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2019 mặc dù tình hình SXKD của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành và thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu công tác đề ra, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng tổ chức, kiểm tra, giám sát, đạt được những kết quả quan trọng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên cả 3 lĩnh vực trụ cột là Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính và Phân phối truyền thông. Đặc biệt, chất lượng dịch vụ nâng lên rõ rệt tạo niềm tin đối với khách hàng và được UPU nâng cấp độ chứng chỉ quản lý chất lượng của Tổng công ty lên cấp độ Vàng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh với trên 15 tỷ đồng dành cho các hoạt động ASXH trong nội bộ cũng như bên ngoài; 3.257 đơn vị máu trao tặng; triển khai sâu rộng chương trình “Bưu điện Việt Nam nói không với rác thải nhựa” với quy mô rộng khắp toàn quốc….

Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ với nội dung triển khai thiết thực, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của TW, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và công tác tổ chức cán bộ, kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp cao qua đó đã đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục của Đảng ủy và Tổng công ty. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm đẩy mạnh.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Đảng bộ Tổng công ty xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, trước mắt là tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Kiện toàn tổ chức bộ máy; Thực hiện điều chỉnh các cơ chế quản lý nội bộ, mô hình tổ chức sản xuất và kinh doanh theo lộ trình chiến lược của Tổng công ty. Chú trọng dịch chuyển, cơ cấu lại các mảng dịch vụ, các lĩnh vực quản lý, hướng tới mục tiêu hiệu quả, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững. Hoàn thành lộ trình triển khai các dự án chuyển đổi số và hình thành doanh nghiệp công nghệ theo các mục tiêu đặt ra cho năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Hồng Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Đảng bộ Tổng công ty trong năm 2019 và đề nghị trong năm 2020, Đảng bộ cần tập trung triển khai tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, chủ động về nhân sự đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQ TW4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng; Nghị quyết 35/NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác cán bộ; công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020.