Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018-2023 lần thứ V

Ngày 12/12/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (khóa III nhiệm kỳ 2018-2023) đã tổ chức Hội nghị Ban lần thứ V (mở rộng).


Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Văn Bình Uỷ viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Hải Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt. Tham dự hội nghị còn có đại diện các ban của Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tổng công ty. Các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cơ sở.


Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Minh Quang trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019
và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác của UBKT năm 2020; triển khai Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Phát hành Báo chí trung ương vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số phiếu tán thành.