Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tập huấn về quy định hành vi đối với nhân viên khối quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (mở rộng) năm 2019, đồng chí Phan Trọng Lê - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển và thương hiệu Tổng công ty đã tập huấn các nội dung về văn hóa doanh nghiệp và quy định hành vi đối với nhân viên khối quản lý cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Đ/c Phan Trọng Lê trao đổi nội dung đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho đối tượng nhân viên tại khối quản lý

Việc tập huấn cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở là hoạt động đào tạo đầu tiên sau khi Công đoàn Tổng công ty đảm nhận vai trò thường trực triển khai Văn hóa doanh nghiệp; đồng thời là bước quan trọng đặt nền móng cho việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên để triển khai ăn hóa doanh nghiệp tại cơ sở và truyền thông nội bộ trên toàn mạng lưới của Bưu điện Việt Nam.

Theo nội dung đào tạo, đối với đối tượng nhân viên khối quản lý sẽ thực hiện xây dựng chuẩn mực người bưu điện mới theo đó 06 phẩm chất được ưu tiên, chắt lọc từ 6 giá trị cốt lõi của Bưu điện Việt Nam được viết tắt gồm ICTEAM (tên viết tắt bằng tiếng Anh) gồm: Cách tân (Innovation); Cam kết (Commitment); Tập thể (Teamworking); Nêu gương (Exemplary); Trách nhiệm (Accountability); Tinh thông (Mastery).

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phan Trọng Lê đã phổ biến kế hoạch triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam năm 2020 của Tổ công tác thường trực xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam tới Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị.