Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam: Biểu dương Lao động giỏi – Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2019

Ngày 19/12/2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 và biểu dương Lao động giỏi – Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2019. Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện cho trên 400 CBCNV - lao động trong toàn Bưu điện tỉnh.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hà Nam trao thưởng tôn vinh Lao động giỏi –LĐST giai đoạn 2015-2019

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Tổng công ty giao: tổng doanh thu đạt được 242,7 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, bằng 122% của năm 2018, trong đó: Bưu chính chuyển phát đạt 52,7 tỷ đồng; tài chính bưu chính đạt 41,3 tỷ đồng, phân phối truyền thông đạt 148 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh tại bưu điện văn hóa xã đạt 49,7 tỷ đồng, đóng góp 21% doanh thu toàn Bưu điện tỉnh. Năng suất lao động tăng 13% so với năm 2018.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung  thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019, đồng thời bàn bạc và tìm ra các biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2020; nghiên cứu và đóng góp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi nội dung các quy chế, quy định của Bưu điện tỉnh. Hội nghị đã tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động một cách thỏa đáng, phát huy quyền dân chủ của CNVC-LĐ trong Bưu điện tỉnh.

Hội nghị đã bầu thành viên đại diện cho bên tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 03 đồng chí; Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Bưu điện tỉnh theo 9 nội dung quy định và bỏ phiếu giới thiệu cán bộ kế cận các chức danh Lãnh đạo và kế toán trưởng Bưu điện tỉnh. Các đại biểu đã quyết nghị thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị với quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động.

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015- 2019, phương hướng, mục tiêu thi đua giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời công bố quyết định khen thưởng và tôn vinh khen thưởng cho 03 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019.