Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện triển khai kế hoạch năm 2020

Chiều 24/12/2019, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020. Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh dự và chỉ đạo hội nghị.


Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin - Truyền thông

Năm 2019, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện đã tổ chức được 91 khóa đào tạo, đạt 140% so với thực hiện năm 2018 và đạt 134% so với kế hoạch năm 2019. Số giờ giảng đạt 128% so với thực hiện năm 2018 và đạt 129% so với kế hoạch năm 2019 đề ra. Trung tâm đã từng bước phát triển mới các chương trình đào tạo dành cho cấp quản lý trực tiếp như giám đốc bưu điện huyện, trưởng bưu cục. Chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo luôn gắn chặt với chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh trên mạng lưới.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ Tổng công ty giao, trong năm 2019, Trung tâm đã tổ chức thi nâng ngạch cho 39 lao động chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ dự thi chuyên viên chính/chuyên viên. Trung tâm còn hỗ trợ tổ chức 70 đợt thi nâng bậc nghề cho 62 đơn vị với 2.290 lao động, hỗ trợ thi nâng ngạch chuyên viên cho 91 lao động.

Bước sang năm 2020, Trung tâm đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo; triển khai 5 chương trình đào tạo mới; nâng cao năng lực tổ chức các chương trình đào tạo tập trung; phấn đấu số giờ giảng đạt 114% so với thực hiện năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện đã đạt được trong năm 2019. Trung tâm đã thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, chủ động trong xây dựng các chương trình đào tạo, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức giảng dạy. Chủ tịch Nguyễn Hải Thanh yêu cầu các kế hoạch, chương trình trong năm 2020 phải xây dựng bám sát thực tế để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Thực hiện chuẩn hóa tài liệu đào tạo; xây dựng khung chương trình đào tạo cho các chức danh chủ chốt như trưởng bưu cục, tổ trưởng, kiểm soát viên…; phối hợp sát sao với các ban chuyên môn của Tổng công ty trong xây dựng chương trình đào tạo ở các tỉnh. Ngoài ra, không ngừng quan tâm đến chế độ cho lực lượng giảng viên, nhất là đối với đội ngũ giảng viên thường xuyên đi công tác. Năm 2020 là năm đầu tiên bước sang giai đoạn mới với những thay đổi rất lớn, Trung tâm cần tập trung nghiên cứu, đổi mới hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Với những thành tích đạt được, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện đã được tặng cờ thi đua của Bộ Thông tin - Truyền thông cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019 của Bộ. Công đoàn Trung tâm được Công đoàn ngành Thông tin - Truyền thông tặng bằng khen cho Công đoàn cơ sở trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019.