Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bắc Giang phấn đấu doanh thu năm 2020 đạt hơn 305 tỷ đồng

Ngày 25/12, Bưu điện tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cùng một số sở, ban, ngành tỉnh.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Tổng doanh thu của đơn vị đạt hơn 287 tỷ đồng, vượt 28,5% so với năm trước, nộp ngân sách 9,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 10,7 triệu đồng/người/tháng. Trong năm Bưu điện tỉnh thực hiện tốt dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích. Cùng đó thường xuyên sửa chữa và nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị các điểm bưu điện, qua đó từng bước nâng chất lượng phục vụ của ngành. 


Bưu điện tỉnh Bắc Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 305 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động là 12,18 triệu đồng/người/tháng. Cùng đó triển khai có hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử, thu thập dữ liệu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Đề án “Thí điểm triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương”. Đặc biệt đẩy mạnh các dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính công ích và Chính phủ điện tử; mở rộng phạm vi thí điểm hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp. 

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá cao những cố gắng của Bưu điện tỉnh. Đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ cốt lõi nhằm bảo đảm phục vụ nhanh chóng, chính xác. Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ bưu chính để xâm hại an ninh quốc gia. Tiếp tục củng cố các dịch vụ bưu chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. 


Các tập thể có thành tích xuất sắc được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sớm đưa vào hoạt động Trung tâm vận hành tỉnh; huy động các nguồn lực hỗ trợ cho Bưu điện tỉnh Bắc Giang để nâng cấp bưu điện văn hóa xã, phấn đấu đạt kế hoạch năm 2020. 

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Tân Yên được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019. Nhiều tập thể, cá nhân được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc Giang khen thưởng.