Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam ban hành kiến trúc CNTT tổng thể (phiên bản 1.0)

Thực hiện chiến lược chuyển đổi số và định hướng phát triển Bưu điện Việt Nam thành doanh nghiệp công nghệ, ngày 27/12/2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phê duyệt Quyết định ban hành Kiến trúc Công nghệ thông tin tổng thể của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (phiên bản 1.0).


Hình minh họa

Kiến trúc CNTT tổng thể định hướng đẩy mạnh triển khai ứng dụng để CNTT trở thành nền tảng, công cụ và giải pháp hữu hiệu thúc đẩy quá trình hiện đại hoá sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Chuyển đổi nền tảng ứng dụng CNTT để bắt kịp xu thế phát triển của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bưu chính và logistics, hướng đến tối ưu và tự động hoá, giải phóng sức lao động thủ công.

Kiến trúc tổng thể đặt ra mục tiêu đổi mới mô hình quản lý và triển khai ứng dụng CNTT của Bưu điện Việt Nam theo hướng: Đảm bảo khả năng điều hành tập trung và thống nhất, khả năng làm chủ và sáng tạo công nghệ; Đảm bảo phù hợp với năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ trên toàn mạng lưới trong từng giai đoạn phát triển; giảm thiểu số lượng ứng dụng tại các khâu, công đoạn trong sản xuất, nâng cao khả năng tích hợp và tính tiện ích, tiện dụng của từng ứng dụng; Đảm bảo kết nối liên thông giữa hạ tầng CNTT của Tổng công ty với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước; Gắn kết quản lý công nghệ và quản lý nội dung; khai thác hiệu quả các công cụ tiếp thị trực tuyến, kênh mạng xã hội trong công tác truyền thông, tiếp thị sản phẩm dịch vụ, và chăm sóc khách hàng để tiết kiệm chi phí; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Kiến trúc cũng thể hiện các mô hình tham chiếu về nghiệp vụ, dữ liệu, công nghệ, an toàn thông tin để có thể liên tục hoàn thiện, cập nhật bổ sung theo các yêu cầu mới, xu hướng công nghệ mới trong nước và trên thế giới. Đồng thời, làm rõ bức tranh ứng dụng CNTT và lộ trình triển khai trong giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030.

Hội đồng thành viên Tổng công ty xác định Kiến trúc CNTT cần định kỳ được cập nhật để linh hoạt trong triển khai, áp dụng; kịp thời điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với môi trường, hoàn cảnh trong nước cũng như trên thế giới.