Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bình Dương tích cực đồng hành phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện

Để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngày càng hiệu quả, với mục tiêu đến năm 2021, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phải đạt tối thiểu 1%, thời gian qua Bưu điện tỉnh Bình Dương đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thông qua hoạt động tuyên truyền người dân không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các hộ gia đình thuộc các tổ/khu phố, Ban quản lý chợ…


Bưu điện tỉnh Bình Dương ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Theo đó, Bưu điện tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các tổ/khu phố ở địa phương; thực hiện các họat động roadshow ra quân tuyên truyền với cờ phướn, biểu ngữ chạy qua các tuyến đường đông dân cư để người dân biết về chủ trương của nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT.

Xác định, mỗi CBCNV Bưu điện là 01 tuyên truyền viên tích cực, trong năm 2019, Bưu điện Bình Dương đã tổ chức được 186 hội nghị, phát triển được hơn 4,600 người tham gia BHXH tự nguyện, hơn 67,100 thẻ BHYT. Qua đó, đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển mới đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Giờ đây nhiều người dân biết đến hoạt động của bưu điện trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH để khi có nhu cầu người dân có thể đến bất cứ bưu cục, BĐVHX của Bưu điện Bình Dương đều có thể được phục vụ.


Nhân viên Bưu điện đến từng nhà, gặp từng đối tượng để vận động tham gia BHXH tự nguyện

Điểm sáng trong năm 2019 là Bưu điện Bình Dương đã phát huy được lợi thế điểm giao dịch rộng khắp để tiếp tục phối hợp cùng BHXH tỉnh trong triển khai thực hiện chỉ đạo của ngành BHXH về phát triển đối tượng tham gia BHXH thông qua việc chuyển phát thông báo đến các đơn vị chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ chế độ BHXH bắt buộc cho người lao động; phối hợp BHXH tổ chức thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thu với đơn vị sử dụng lao động để thu bổ sung. Đồng thời, Bưu điện Bình Dương được BHXH chọn là kênh duy nhất để quản lý các hoạt động của tất cả các đại lý thu trên địa bàn gồm công tác nhập liệu, luân chuyển chứng từ, thu tiền, trả sổ BHXH, BHYT…, đã xây dựng hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, để sẵn sàng kết nối với hệ thống dữ liệu của ngành BHXH, giúp triển khai các dịch vụ được thuận lợi.  

Theo kế hoạch, năm 2020, Bưu điện tỉnh sẽ phát huy những việc đã làm được sẽ tiếp tục  phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tranh thủ sự ủng hộ của địa phương mở rộng kênh tuyên truyền và tích cực thực hiện các chỉ tiêu ngay từ đầu năm, mục tiêu đến năm 2021 Bưu điện Bình Dương và BHXH tỉnh Bình Dương có thể hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết 28 đã đề ra.