Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày 28/12/2019, tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Phong trào Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Minh Quang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Đoàn Tổng công ty được xếp hạng thứ 4/17 đơn vị và vinh dự nhận Cờ thi đua của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

Cùng các đồng chí là Lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn các Ban, Văn phòng; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Tổng công ty, đoàn viên tiêu biểu các cơ sở Đoàn.

Hội nghị đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nửa đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ của Ban Chấp hành; Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm tra; Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2020 – 2022; Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, với những nỗ lực to lớn của các cấp bộ đoàn vượt qua mọi khó khăn, khắc phục những hạn chế do tác động của nền kinh tế, cùng với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống và sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của đại bộ phận cán bộ, đoàn viên thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã khẳng định vị thế, uy tín và đóng góp không nhỏ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty nói riêng cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty lần thứ I, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác đoàn, trong đó có nhiều bước đột phá mới. Những kết quả đó tiếp tục là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được các cấp bộ Đoàn triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả quan trọng trên các mặt trận công tác. Các chương trình, kế hoạch do Đoàn Tổng công ty đề ra phù hợp và cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên trong Tổng công ty; các tiêu chí đề ra đã đạt và vượt.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đã được triển khai toàn diện, có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Phong trào Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được triển khai thiết thực, phù hợp với đặc thù của thanh niên trong Tổng công ty đã khơi dậy và phát huy vai trò sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, động viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Các cấp bộ Đoàn đã từng bước đổi mới công tác chỉ đạo, tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Tổng công ty; mở rộng các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên. Từ thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã xuất hiện những tấm gương sáng trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Nhiều tập thể, cá nhân và tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở đến cấp Đoàn Tổng công ty vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối, các Bộ, Ngành và Đảng ủy Tổng công ty.

Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty và Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả xuất sắc mà Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Với nhiều cố gắng, nỗ lực, Đoàn Tổng công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiều hoạt động có tầm vóc, quy mô lớn, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Giai đoạn 2020 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng công ty cần bám sát chủ trương của Đảng, chương trình công tác hàng năm của Tổng công ty và định hướng chương trình công tác của Đoàn Khối. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm, hết sức chú trọng đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng tổ chức, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ tại đơn vị” đồng chí Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.

Năm 2019, được sự quan tâm của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có những tập thể, cá nhân được vinh danh bằng các hình thức khen thưởng của các cấp.Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 06 tập thể, 10 cá nhân của các đơn vị có thành tích xuất sắc
trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019Bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 11 tập thể, 14 cá nhân của Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019