Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bình Phước: Phối hợp tổ chức cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản số 1086/STTTT-BCVTCNTT về việc phối hợp triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020). Chủ đề cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 là: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống ”.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 đã chính thức được phát động từ ngày 6/12/2019

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị hoạt động Website, bản tin tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo dõi quá trình diễn ra cuộc thi, báo cáo kết quả sau khi kết thúc cuộc thi gửi UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi rộng rãi đến các em học sinh từ 15 tuổi trở xuống trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 của Việt Nam. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường học thuộc quản lý của sở phối hợp với các bưu điện huyện, thị xã, thành phố, huyện đoàn thông báo rộng rãi đến các cấp học, trường học trên địa bàn tỉnh, phát động phong trào tham gia cuộc thi ở các trường, phổ biến nội dung, ý nghĩa, thể lệ cuộc thi tới từng lớp học, cách viết bài thi tại các cuộc họp mặt tập trung của các trường.

Tỉnh đoàn chỉ đạo đoàn TNCS HCM các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với bưu điện, phòng giáo dục và đào tạo phát động phong trào viết thư trong nhà trường, hướng dẫn các đồng chí phụ trách đoàn, đội tổ chức phổ biến hướng dẫn, thể lệ để các em thiếu nhi tham gia chương trình này.

Bưu điện tỉnh chỉ đạo các bưu điện các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan ở địa phương, bám sát kế hoạch của cuộc thi, chỉ đạo các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã phát động phong trào tham gia cuộc thi ở các cơ sở. Bưu điện tỉnh là đầu mối tổng hợp tất cả số lượng bài thi do bưu cục các tuyến trong tỉnh gửi về, sau đó gửi bài thi đến Ban Tổ chức Quốc gia theo quy định.