Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Long An: Sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

Ngày 02/01, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An tổ chức Sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 3 huyện Đức Hòa, Châu Thành và Vĩnh Hưng.


Đại biểu tham gia sơ kết thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

Trong 3 tháng 9, 10, 11 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết Bưu điện tỉnh Long An phương án số 1303/PA-SLĐTBXH-BĐ, ngày 19/8/2019 về triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện tại 3 huyện Đức Hòa, Châu Thành và Vĩnh Hưng. Ngay sau khi ký kết, Bưu điện và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 3 huyện trên cùng thỏa thuận và ký hợp đồng thực hiện từ tháng 9/2019, trong đó tập trung thống nhất về các nội dung: Địa điểm, ngày chi trả hàng tháng; danh sách, số lượng đối tượng hưởng từng xã, ấp; các quy trình, mẫu biểu, sổ sách quản lý cần thiết phục vụ cho việc chi trả,...

Kết quả thực hiện kỳ chi trả tháng 9/2019 được 5.549/5.649 người, đạt trên 98%; tháng 10/2019 được 5.463/5.576 người, đạt 97,97%; tháng 11/2019 được 5.578/5.712 người, đạt 99,6%. Lý do một số đối tượng không đến nhận do bận việc nhà, nằm viện, chuyển địa phương sinh sống, đối tượng mới từ trần thân nhân chưa làm hồ sơ báo giảm,...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, xã có nhiều địa điểm chi trả, lịch chi trả chưa cụ thể; thông tin đối tượng hưởng ưu đãi người có công chưa đầy đủ, không có số nhà, số điện thoại; một số đối tượng không hài lòng khi Bưu điện yêu cầu làm Giấy ủy quyền; danh sách chi trả không sắp xếp theo thứ tự ABC nên việc dò tìm danh sách khó khăn,...

Căn cứ tình hình kết quả 3 tháng triển khai thực hiện thí điểm chi trả ưu đãi người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương tiếp tục thí điểm chi trả người có công với cách mạng tại 3 huyện Đức Hòa, Châu Thành và Vĩnh Hưng. Đến cuối quý I/2020, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó mới triển khai đối với các địa phương còn lại.