Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ thị số 67/CT-BTTTT ngày 27/12/2019 về công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông   tại đây