Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Phú Yên triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày 03/01/2019, Bưu điện tỉnh Phú Yên tổ chức triển khai kế hoạch năm 2020 và hội nghị biểu dương Lao động giỏi – Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 – 2020. Ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự hội nghị.


Bưu điện tỉnh Phú Yên nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2019, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh Phú Yên đạt hơn 197 tỷ đồng, bằng 107 % kế hoạch năm, tăng 21,2% so với năm 2018; trong đó, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát thực hiện 44 tỷ đồng, tăng 28,6%; nhóm dịch vụ tài chính bưu chính thực hiện trên 25 tỷ đồng, tăng 18,5%; nhóm dịch vụ phân phối truyền thông thực hiện trên 127 tỷ đồng, tăng 19,5%.

Bước vào năm kế hoạch 2020, Bưu điện tỉnh Phú Yên quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao, trong đó doanh thu tính lương tăng trưởng 18,5% so với 2019; thu nhập bình quân người lao động đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,7% so với năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực của tập thể CBCNV và người lao động toàn Bưu điện tỉnh; đồng thời yêu cầu đơn vị cần tập trung phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát, tăng cường khả năng kết nối công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ hành chính công… Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện kịch bản kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất năm 2020 theo đúng định hướng của Tổng công ty.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Bưu điện tỉnh Phú Yên vinh dự đón nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông; Công đoàn Bưu điện tỉnh Phú Yên nhận Cờ thi đua Công đoàn Thông tin và Truyền thông. Cùng với đó, Bưu điện tỉnh cũng trao Giấy công nhận Lao động giỏi – Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2019 cho 02 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua.