Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chỉ thị phát động tổ chức các phong trào thi đua năm 2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam


Chỉ thị số 07/CTLT-BĐVN-CĐTCT ngày 19/12/2019 về phát động tổ chức các phong trào thi đua năm 2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại đây