Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi: Biểu dương 03 tập thể và 18 cá nhân “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2015-2020

Ngày 04/01/2020, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2015 - 2020. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự hội nghị.


Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Đức trao Giấy khen của Tổng công ty cho Bưu điện tỉnh

Năm 2019, với những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành kế hoạch đề ra với doanh thu đạt hơn 205 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2018. 

Với những thành tích đạt được, tại hội nghị, lãnh đạo Tổng công ty đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Cụ thể, 01 tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông; 06 tập thể được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen và 04 Công đoàn cơ sở thành viên được Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi cũng biểu dương 3 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2015 - 2020.