Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hậu Giang: Mở rộng triển khai các dịch vụ mới trong 3 lĩnh vực

Bưu điện tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi - lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020 vào ngày 7-1. Tham dự có ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; ông Đặng Văn An, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.


Ông Đinh Như Hạnh trao giấy khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho tập thể Bưu điện tỉnh.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đã khai thác thế mạnh, giữ và mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp với một số đơn vị cấp huyện, xã chuyển giao bộ phận một cửa của UBND sang hệ thống bưu điện; cải tạo và nâng cấp 9 bưu điện văn hóa xã… Năm 2020, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nâng chất các dịch vụ công ích, mở rộng đại lý, tăng thị phần, đặc biệt là tập trung phát triển các dịch vụ hành chính công; mở rộng triển khai các dịch vụ mới trong 3 lĩnh vực: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông.

Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Bưu điện tỉnh Hậu Giang, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2020 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn, đơn vị cần tập trung nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, để phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ quản lý, lãnh đạo, từ đó tiếp tục có những giải pháp kinh doanh phù hợp, để phát triển mạng lưới dịch vụ, tăng doanh thu, tham gia ngày càng hiệu quả các dịch vụ hành chính công tại địa phương”.


Ông Đặng Văn An, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện thành phố Vị Thanh.

Dịp này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020 cho 2 tập thể và 13 cá nhân trong hệ thống Bưu điện tỉnh; 17 giấy khen cho cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019. Bộ Thông tin và Truyền thông trao Cờ thi đua cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019 cho Bưu điện thành phố Vị Thanh và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông cho 2 cá nhân.