Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020

Sáng 9/1, Bưu điện tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi -lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020.

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của ban lãnh đạo, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, đơn vị đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra.

Tổng doanh thu tại đơn vị được 145 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 24% so với năm 2018. Trong đó, nhóm dịch vụ phân phối truyền thông có tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao nhất, với tổng doanh thu 86,7 tỷ đồng, đạt 116% và tăng 28% so với cùng kỳ.

Nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát có doanh thu được 39,7 tỷ đồng. Nhóm dịch vụ tài chính có doanh thu đạt 19 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Ngân sách nộp nhà nước là 3,4 tỷ đồng.

Năm 2020, Bưu điện tỉnh đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng để thực hiện. Cụ thể, tổng doanh thu đơn vị thực hiện 140,3 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2019. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách nhà nước 3,5 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, Bưu điện tỉnh tập trung vào những giải pháp trọng tâm như: Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành, chất lượng nguồn nhân lực trong toàn hệ thống; triển khai kế hoạch, cơ chế kinh doanh, thúc đẩy kinh doanh; mở rộng phạm vi thí điểm tham gia hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp; rà soát, điều chỉnh tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các dịch vụ…

Nhiều cá nhân nhận được Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho hoạt động bưu chính giai đoạn 2015-2019

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động bưu chính giai đoạn 2015-2019.