Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bạc Liêu nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2019

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Bạc Liêu đạt doanh thu 133,412 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và bằng 109% so với thực hiện năm 2018. Tình hình chất lượng phát và khai thác, vận chuyển có sự tiến bộ vượt bậc so với năm 2018.m.

Bưu điện tỉnh Bạc Liêu nhận Cờ thi đua về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ TT-TT

Về dự hội nghị của Bưu điện tỉnh Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại hội nghị đã đánh gia cao kết quả đạt được của đơn vị. Đồng thời, đề nghị trong năm 2020 Bưu điện tỉnh tập trung kinh doanh các dịch vụ cốt lõi Bưu chính chuyển phát truyền thống, nâng cao năng suất lao động ổn định các nguồn lực. Tiếp tục phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu, các Sở ban ngành, các công ty đối tác triển khai kinh doanh các dịch vụ ngày càng hiệu quả.

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Bạc Liêu được giao Tổng doanh thu là 122,781 tỷ đồng. Để thực hiện vượt kế hoạch Tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trước đơn vị xây dựng nhiệm vụ, mục tiêu, các giải pháp kinh doanh như sau: tập trung phát triển dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và đẩy mạnh kinh doanh sim thẻ viễn thông, hàng tiêu dùng,... Ưu tiên hàng đầu việc nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh chuyển phát khốc liệt như hiện nay. Tiếp tục phát triển dịch vụ hành chính công và tuyên truyền triển khai dịch vụ  định  danh, xác  thực  điện  tử  (PostID) người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến,…

Trước hội nghị chính thức ngày 08/01/2020, Bưu điện tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị người lao động kết hợp hội nghị biểu dương lao động giỏi – lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020. Thực hiện tổng kết đánh giá công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Tại hội nghị đơn vị đã tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin truyền thông” cho 02 cá nhân. Về tham dự hội nghị có 03 tập thể,  01 cá nhân báo cáo tham luận các giải pháp phát triển kinh doanh các dịch vụ và nâng cao chất lượng phát. Đơn vị đã biểu dương khen thưởng 32 tập thể, 70 lao động tiêu biểu có đóng góp vào sự phát triển của đơn vị giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng 10 tập thể đạt các thành tích xuất sắc các chương trình thi đua thường niên, chuyên đề.

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Bưu điện tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam. Công đoàn Bưu điện tỉnh cũng được tặng thưởng Cờ thi đua của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Có 01 đơn vị trực thuộc nhận Cờ thi đua cấp Bộ và 07 đơn vị nhận giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về thành tích toàn diện năm. Năm 2020, toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện tỉnh Bạc Liêu quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.