Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh:Tiếp tục thi đua, lập thành tích trong năm mới

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Hiện toàn ngành đã chuẩn bị về mọi mặt, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm mới.

Lấy kinh doanh dịch vụ làm trọng tâm

Xác định kinh doanh dịch vụ là trọng tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ là yếu tố sống còn, ngay từ đầu năm 2019, Bưu điện tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động theo từng dịch vụ để chủ động trong quá trình thực hiện; tiến hành phân giao, phân kỳ kế hoạch hàng tháng đến từng đơn vị, cơ sở trực thuộc và người lao động.

Đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, công đoàn ký cam kết thi đua để hoàn thành vượt mức kế hoạch và phấn đấu thực hiện doanh thu tăng thêm 9,9 tỉ đồng. Đồng thời bổ sung và hoàn thiện cơ chế kinh doanh, ban hành cơ chế bán hàng cho nhân viên có hợp đồng lao động, nhân viên Bưu điện văn hóa xã, đại lý, cộng tác viên…

Bà Cao Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh cho biết: Năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn như công tác phát triển cộng tác viên, đại lý chưa hiệu quả; hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ ở một số đơn vị có dấu hiệu giảm; dịch vụ bưu chính chuyển phát tuy có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa đạt theo yêu cầu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam…

Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo và sự đồng lòng, cố gắng của cán bộ, công nhân viên, người lao động đã giúp Bưu điện tỉnh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao. Cụ thể, tổng doanh thu thực hiện của Bưu điện tỉnh đạt hơn 197 tỉ đồng, đạt 106,7% kế hoạch năm, tăng trưởng 21,2%; trong đó, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng trưởng 28,6%, dịch vụ tài chính bưu chính tăng trưởng 18,5%, dịch vụ phân phối tiêu dùng tăng trưởng 19,5%.

Cùng với đó, các đơn vị bưu điện trực thuộc cũng không ngừng cải tiến, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong năm, 9/9 đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh hoàn thành kế hoạch và mục tiêu của tổng công ty giao.

Các đơn vị đã chủ động phối hợp cùng nhau, phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai và hoàn thành nhiều phần việc, trong đó có công tác hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại trụ sở của Bưu điện, tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, thực hiện có hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, phát triển mạng lưới bán hàng, triển khai văn hóa doanh nghiệp…

Năm2020, Bưu điện tỉnh phấn đấu thực hiện tổng doanh thu 192 tỉ đồng, trong đó doanh thu tính lương 85 tỉ đồng; thu nhập bình quân của người lao động 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng 0,62%.

 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Ngoài việc chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển ngành, các tập thể, đoàn thể trong Bưu điện tỉnh luôn chủ động tổ chức các phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ, tác động thiết thực vào nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Công Định, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh, cho hay: Các đoàn thể, đơn vị trực thuộc đã đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức trong hoạt động, phong trào thi đua để đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện đạt hiệu quả cao. Điển hình như phong trào thi đua Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; phong trào Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lao động giỏi, lao động sáng tạo…

Tính từ năm 2015 đến nay, trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại Bưu điện tỉnh đã có 189 sáng kiến đăng ký với 141 sáng kiến được công nhận, trong đó có 21 sáng kiến được khen thưởng cấp tổng công ty. Ngoài ra, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã khen thưởng cho 5 bưu điện huyện có thành tích xuất sắc với 19 lượt khen thưởng và 147 lượt lao động giỏi trên các chức danh bưu tá, khai thác, lái xe, vận chuyển, bán hàng…

Cũng xuất phát từ các phong trào thi đua, Bưu điện tỉnh đã đạt nhiều thành tích nổi bật, được nhận cờ thi đua của Bộ TT-TT và của Công đoàn ngành TT-TT; bằng khen của UBND tỉnh, Công đoàn ngành TT-TT, LĐLĐ tỉnh, BHXH Việt Nam; giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam…

Bà Cao Thị Hiền Lương cho biết thêm: Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong năm 2020, Bưu điện tỉnh quyết tâm tập trung chỉ đạo, quán triệt quan điểm kinh doanh ổn định, cân bằng; tăng cường tính chủ động, sáng tạo và năng lực của lực lượng khai thác trực tiếp; phát huy vai trò là doanh nghiệp bưu chính công ích.

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của của Bộ TT-TT

Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát mọi mặt của hoạt động kinh doanh; triển khai đồng bộ các giải pháp, đầu tư nâng cao năng lực mạng lưới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ lao động các cấp để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh. Đơn vị cũng đầu tư, trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy sáng tạo, khoa học… để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.