Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bưu điện Văn hóa xã

Hình ảnh về Bưu điện Văn hóa xã nhộn nhịp khách hàng, đổi mới với các dịch vụ bưu chính hiện đại như: tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chi trả lương hưu, chi trả người có công, phân phối hàng tiêu dùng, chuyển tiền… đang dần trở lên quen thuộc với người dân tại các vùng nông thôn, miền núi

Trong chiến lược phát triển của Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty luôn xác định hơn 8.000 Bưu điện văn hóa xã (BĐ-VHX) trên cả nước sẽ là cánh tay nối dài để triển khai các dịch vụ, các dự án của Nhà nước về an sinh xã hội tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty, mạng lưới Bưu điện Văn hóa xã rộng khắp tới các thôn bản là lợi thế riêng của Bưu điện Việt Nam. Những năm qua, Bưu điện Việt Nam đã tập trung nhiều nguồn lực để đổi mới hoạt động của BĐ-VHX như: cải tạo sửa chữa, xây mới những-VHX triển khai dịch vụ hành chính công, đầu tư bổ sung gần 1.500 máy tính và hơn 5.100 cân điện tử cho BĐVHX (dự kiến quý I/2020 sẽ hoàn thành). Đặc biệt Tổng công ty đã ban hành cơ chế hỗ trợ cho lực lượng chuyên quản BĐ-VHX, gắn khoản thu nhập hỗ trợ từ Tổng công ty với hiệu quả hoạt động. Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo kinh doanh cũng như triển khai các chương trình thi đua hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu suất bán hàng của BĐ-VHX.

Năm 2019, kết quả kinh doanh dịch vụ tại các BĐ-VHX khá khả quan. Doanh thu của BĐVHX tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỷ trọng đóng góp các dịch vụ đã có chuyển dịch lớn giữa các nhóm phân phối truyền thông, bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính, trong đó nhóm dịch vụ phân phối truyền thông vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất.


Một điểm đáng chú ý hiện nay là Tổng công ty đang thí điểm xây dựng BĐVHX trở thành cấp quản lý thứ 4 với nhằm mở rộng, phát triển thị trường nông thôn, phủ kín địa bàn, phát triển các dịch vụ bưu chính viễn thông xuống tận thôn, bản đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phục vụ công ích. Trước mắt, Tổng công ty đang triển khai thí điểm tại các tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre. Sau thời gian thí điểm, Tổng công ty sẽ tổng kết để rút kinh nghiệm và xem xét triển khai nhân rộng tại các địa bàn phù hợp khác.

Năm 2020, BĐ-VHX vẫn là một “mũi nhọn” phát triển của Tổng công ty. Đặc biệt để triển khai hiệu quả các dịch vụ bưu chính mới như: dịch vụ hành chính công, chính phủ điện tử, các chương trình, mục tiêu quốc gia,. bên cạnh việc tiếp tục đổi mới, thúc đẩy kinh doanh tại thị trường nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động BĐ-VHX, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp cải tạo, sửa chữa BĐ-VHX, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất các dịch vụ bưu chính tại BĐ-VHX.


Ngoài ra, trong thời gian tới Tổng công ty cũng sẽ trình Bộ Thông tin và Truyền thông để trình Chính phủ ban hành đề án “Phát triển điểm phục vụ bưu chính công cộng tại xã  gắn với hoạt động phục vụ cộng đồng” để phát triển BĐ-VHX thực sự là một thiết chế văn hóa, Trung tâm thông tin - truyền thông cộng đồng tại xã đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân, là “cầu nối thông tin” trực tiếp giữa đảng bộ, chính quyền các cấp với người dân; BĐ-VHX sẽ thực sự trở thành “Cánh tay nối dài của chính quyền địa phương” trong việc phục vụ nhân dân, an sinh xã hội, điểm cung cấp dịch vụ công tại địa bàn xã, góp phần xây dựng nông thôn mới.