Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Giới thiệu bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/02/1930, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng, khẳng định  chủ trương đúng đắn của cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt nhân dân Việt Nam tiến lên không ngừng, đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Năm 2020, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là dịp để nhân dân Việt Nam nhìn lại những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)” gồm 01 mẫu tem, có giá mặt 4000đ.

Mẫu tem được thiết kế không tràn lề theo kích thước 43mm x 32mm. Hình ảnh chủ đạo trên mẫu tem là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam - Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Với bút pháp nghệ thuật đồ họa thể hiện những hình khối và đường nét, ánh sáng và không gian khái quát, lột tả được thần thái của Bác Hồ vừa vĩ đại vừa giản dị, tươi cười hiện lên giữa đời thường với mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Hình tượng con số 90 cách điệu thành lá cờ của Đảng đang tung bay hướng về phía trước thể hiện chiều dài của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc luôn có Đảng sát cánh cùng nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hình tượng nền chim bồ câu thể hiện ý tưởng về hòa bình và độc lập dân tộc.

Phía dưới của mẫu tem là cụm các biểu tượng về kinh tế, công nghiệp hóa hiện đại hóa, công nghệ thông tin và trái đất thể hiện ý tưởng về những thành tựu của đất nước, đảm bảo giữ vững được môi trường hòa bình và ổn định, không ngừng hội nhập quốc tế của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ tem do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem được tổ chức vào ngày 31/01/2020 tại Hà Nội. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 31/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

Trước đó, từ năm 1960 Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem đầu tiên về đề tài này nhân kỷ niệm 30 năm thành lập ĐCSVN. Liên tục 60 năm qua Bưu điện Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam, qua bài viết này chúng tôi xin được giới thiệu đến độc giả cả nước.

Các bộ tem đã được phát hành về Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1960 đến nay

1. Bộ tem: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam

Mã số bộ tem: 062

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế:  Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thế Vinh

Giá mặt: 2 xu, 12 xu


2. Bộ tem: Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1965)

Mã số bộ tem: 156

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Hiệp, Lê Toàn

Giá mặt: 12 xu, 12 xu


3. Bộ tem: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1970)

Mã số bộ tem: 235

Số mẫu: 05

Họa sỹ thiết kế: Trịnh Quốc Thụ

Giá mặt: 12 xu, 12 xu, 12 xu,12 xu,12 xu


4. Bộ tem: Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1975)

Mã số bộ tem: 295

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Trần Huy Khánh, Lê Toàn, Đỗ Việt Tuấn, Trần Lương, Trịnh Quốc Thụ

Giá mặt: 60 xu, 12 xu, 12 xu,12 xu


5. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-1980)

Mã số bộ tem: 360

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Hiệp

Giá mặt: 12 xu, 12 xu, 20 xu, 20 xu, 2 đồng


6. Bộ tem: Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số bộ tem: 460

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Trần Lương

Giá mặt: 2 đồng


7. Bộ tem: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1990)

Mã số bộ tem: 583

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Hoàng Thúy Liệu

Giá mặt: 100 đồng, 500 đồng


8. Bộ tem: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2000)

Mã số bộ tem: 822

Số mẫu: 08

Họa sỹ thiết kế: Tập thể họa sĩ Công ty Tem

Giá mặt: 400 đồng x 08 mẫu


9. Bộ tem: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-2005)

Mã số bộ tem: 933

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt: 800 đồng


10. Bộ tem: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010)

Mã số bộ tem: 988

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 2000 đồng


11. Bộ tem: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

Mã số bộ tem: 1119

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 4000 đồng