Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đề xuất bỏ thu phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.


Ảnh minh họa

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 291/2016/TT-BTC, phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính là 1 triệu đồng/lần. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư đề xuất bãi bỏ nội dung thu phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.

Đồng thời, dự thảo cũng giảm một số loại phí “Thẩm định điều kiện cấp giấy phép bưu chính” đối với các hoạt động thẩm định do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Cụ thể, phí thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép giảm từ mức 3 triệu đồng/lần xuống mức 1,5 triệu đồng/lần.

Phí Thẩm định cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được giảm từ 2,5 triệu đồng/lần xuống còn 1 triệu đồng/lần…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.