Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nhân viên Bưu điện sẽ được cấp chứng chỉ hành chính công

Trong năm 2020, gần 2.000 lãnh đạo các Bưu điện tỉnh, thành phố và lực lượng cán bộ công nhân viên trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt Nam sẽ được các giảng viên thuộc Học viện Hành chính quốc gia bồi dưỡng về lý luận, kỹ năng quan trọng nhất trong việc triển khai dịch vụ hành chính công vào cuộc sống.


Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu tại khóa bồi dưỡng hành chính công

Sáng nay 20/2, khóa bồi dưỡng đầu tiên về hành chính công đã được Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Trong 3 ngày từ ngày 20/2 đến ngày 22/2 các học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi 6 chuyên đề. Cụ thể: những vấn đề chung về hành chính công; cải cách hành chính, Thủ tục hành chính Nhà nước; Chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ công và sự tham gia của ngành Bưu điện và cung ứng dịch vụ hành chính công; Kỹ năng phối hợp trong cung ứng dịch vụ hành chính công. Bên cạnh việc cung cấp các thông tin cơ bản về từng chuyên đề, lớp học sẽ giành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp và thảo luận về các vấn đề được đề cập trong bài học cũng như các tình huống ngoài thực tế. Cuối khóa học, các học viên sẽ phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm trong 60 phút. Các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ về lĩnh vực hành chính công của Học viện Hành chính quốc gia.

Phát biểu tại khóa bồi dưỡng đặc biệt này, ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định việc đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực hành chính công của một doanh nghiệp bưu chính Nhà nước có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm hiện nay. Bởi từ năm 2021, công chức, viên chức Nhà nước sẽ thực hiện theo bảng lương mới. Tất cả các chức danh được hưởng lương ngân sách đến tận cấp xã đều phải xác định cụ thể từng công việc phải làm. Thêm vào đó, rất nhiều tỉnh, thành phố sẽ thực hiện sáp nhập cấp huyện, cấp xã. Đầu mối và số lượng công chức sẽ giảm đáng kể, tuy nhiên khối lượng công việc lại không hề giảm, thậm chí sẽ tăng lên. Hiện nay chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tiến trình đổi mới là xã hội hóa các dịch vụ công để giảm tải cho cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của người dân và doang nghiệp. Để triển khai chủ trương này, các doanh nghiệp, các tổ chức Nhà nước có mạng lưới rộng khắp tới tận xã phải chung tay đảm nhiệm một phần công việc của cơ quan hành chính. Trong đó Bưu điện Việt Nam là một trong những đơn vị có nhiều điều kiện tốt nhất để triển khai các dịch vụ hành chính công. Bởi đây không chỉ là doanh nghiệp bưu chính công ích duy nhất của Nhà nước, có mạng lưới rộng khắp tới tận cấp xã mà còn có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công trên cả nước.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn khẳng định, thước đó của Chính phủ điện tử là dịch vụ hành chính công trực tuyến. Người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính không tiếp xúc trực tiếp với cơ quan công quyền. Mặc dù rất nhiều lĩnh vực đã có dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3, 4 (nộp hồ sơ và thanh toán online), tuy nhiên số lượng người dân lựa chọn dịch vụ này vẫn chưa cao, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi. Với mạng lưới đến tận cấp xã, Bưu điện Việt Nam cần tiếp tục chú trọng triển khai các dịch vụ hành chính công tại các điểm giao dịch để hỗ trợ người dân một cách tốt nhất tại địa bàn xã. Nhân viên Bưu điện dù không phải là công chức Nhà nước nhưng sẽ được đào tạo và phải có những kĩ năng triển khai dịch vụ hành chính công như những công chức hành chính để đảm bảo việc triển khai dịch vụ hành chính công đạt hiệu quả cao, phục vụ người dân, các tổ chức và doanh nghiệp một cách tốt nhất.


Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào cho rằng những nội dung tại lớp bồi dưỡng
sẽ giúp nâng cao kỹ năng cơ bản cho nhân viên thực hiện dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt Nam

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Thanh Cường, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, chương trình tập huấn lần này đã được cập nhật bổ sung và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hành chính công, dịch vụ công, chính phủ điện tử và những kỹ năng tương ứng phù hợp với từng vị trí việc làm của nhân viên hành chính. Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia yêu cầu các giảng viên, trong quá trình giảng dạy cần lắng nghe, thu thập các ý kiến phản hồi của học viên để điều chỉnh lại chương trình học, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc biệt là điều chỉnh lại chương trình giảng dạy cho các khóa học sau trên toàn quốc.

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định đây là lớp học đặc biệt nhất của Tổng công ty. Nếu như những lớp học trước chủ yếu là giảng viên nội bộ thì nay toàn bộ việc giảng dạy, giáo trình do các chuyên gia đầu ngành về Hành chính công tại Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện. Những nội dung được đào tạo không chỉ là những chuyên đề chuyên  sâu, những vấn đề cốt lõi nhất về hành chính công hiện nay mà còn là những kỹ năng cơ bản của nhân viên thực hiện dịch vụ hành chính công phải có. Tổng giám đốc yêu cầu tất cả các học viên trong quá trình học, bên cạnh việc tập trung nghiên cứu tài liệu, lắng nghe các giảng viên truyền đạt kiến thức, kỹ năng thì cần đặc biệt tham gia vào việc trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong triển khai dịch vụ hành chính công, nhất là các dịch vụ hành chính công do Bưu điện Việt Nam đang triển khai thực tế hiện nay.