Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quảng Trị: Hiệu quả từ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Thời gian qua, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua dịch vụ bưu chính đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện cải cách TTHC của ngành BHXH.


Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế phối hợp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, giai đoạn 2014 - 2016, BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản quy định về các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, về kinh phí chuyển phát và thời gian chuyển phát. BHXH các tỉnh, thành phố đã lựa chọn phương án ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ bưu điện để thực hiện công việc này.

Giai đoạn 2017 - 2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký hợp đồng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho đơn vị sử dụng lao động do cơ quan BHXH trả cước phí và triển khai thực hiện trong toàn hệ thống từ ngày 1/1/2017. Đối với tỉnh Quảng Trị, ngày 31/3/2015, Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh đã ký hợp đồng số 36/BĐQT về việc nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu điện.

Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHCqua dịch vụ bưu chính, BHXH tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động cũng như chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo an toàn hồ sơ trong quá trình chuyển phát. Tích cực tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động về lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời cung cấp danh sách địa chỉ, số điện thoại của các đầu mối thực hiện tiếp nhận hồ sơ của bưu điện để các đơn vị sử dụng lao động thuận tiện liên hệ khi phát sinh hồ sơ giải quyết TTHC.

Hằng năm, hai ngành BHXH, Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ thu BHXH, BHYT, về quy trình, thủ tục, hồ sơ,… qua đó giúp cho nhân viên bưu điện có thêm kiến thức, nắm rõ quy định, quy trình thủ tục hồ sơ đồng thời quán triệt tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân và các nội dung phối hợp khác. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo phục vụ người tham gia, thụ hưởng và đơn vị sử dụng lao động nhanh chóng, hiệu quả.

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, có thể thấy số lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tăng nhanh qua các năm. Thống kê của BHXH tỉnh cho thấy, nếu như năm 2015, số hồ sơ tiếp nhận qua bưu điện là 2.681 bộ hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC là 7.806 bộ hồ sơ thì đến năm 2019, số lượng hồ sơ tiếp nhận qua bưu điện là 177.646 lượt hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC là 406.459 lượt hồ sơ.

Việc triển khai nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu điện bước đầu đáp ứng các mục tiêu như: Giảm số lượt đơn vị sử dụng lao động trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện giao dịch, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH, đóng góp vào kết quả cải cách TTHC của ngành. Nhờ đó, đã giúp giảm hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH, theo dõi được số lượng và thành phần hồ sơ trả cho đơn vị theo từng ngày, giảm số lượt đơn vị trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện giao dịch, phòng ngừa, hạn chế các hành vi tiêu cực do doanh nghiệp không phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ giải quyết hồ sơ.

Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Thị Hà Nhung cho biết thêm: “Thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHHYT, BHTN, thời gian qua công tác này đã được phối hợp thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả. Tại các đơn vị sử dụng lao động, cán bộ nhân sự, tổ chức thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động (hưu trí, tử tuất và chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp …) không cần phải đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan BHXH để nộp hồ sơ, bưu điện sẽ đến tại đơn vị để nhận hồ sơ”.

Bưu điện nhận kết quả giải quyết các TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN từ cơ quan BHXH để trả tận tay cho người lao động và nhân dân. Anh Lâm Công Ngọc, chuyên viên về lĩnh vực BHXH của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị cho biết: “Kể từ năm 2016, đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho cán bộ, công nhân viên đơn vị. Việc làm này đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho đơn vị”.

Để việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính công ích phát huy hiệu quả trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông qua nhiều hình thức để giúp cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ hơn lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính công ích. Hai ngành tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ, phòng ngừa, hạn chế các sai sót, thất lạc hồ sơ.

Tiếp tục phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên bưu điện nhằm trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cho nhân viên bưu điện để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm đếm, đối chiếu hồ sơ với quy định của TTHC cũng như hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Tiến hành triển khai đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng và thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.