Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành đến 30/6/2020

1. Bộ tem: Phong cảnh Quảng Ninh (Đình Trà Cổ)

Mã số bộ tem: 1096

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 12/7/2018 - 30/6/2020


2. Bộ tem: Động vật Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)

Mã số bộ tem: 1097

Số mẫu: 04 + 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ, 3000đ, 6500đ, 10500đ

Giá mặt blốc: 23000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 18/8/2018 - 30/6/2020

3. Bộ tem:Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 1): Đồ đồng

Mã số bộ tem: 1098

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh

Giá mặt: 3000đ, 4000đ, 6000đ,8000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/10/2018 - 30/6/2020
4. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm mất Nguyễn Trung Trực (1838-1868)

Mã số bộ tem: 1099

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Quang Diệu

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 06/10/2018 - 30/6/2020

5. Bộ tem: “Kỷ niệm 100 năm sinh nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982)”

Mã số bộ tem: 1100 

Số mẫu: 01 

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang 

Giá mặt: 4000đ 

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/11/2018 - 30/06/2020


6. Bộ tem: Tết Kỷ Hợi 

Mã số bộ tem: 1101 

Số mẫu: 02 + 01 tem khối 

Họa sỹ thiết kế: Phạm Hoàng Hải 

Giá mặt: 4000đ, 15000đ, tem khối 76000đ 

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2018 - 30/6/2020
7. Bộ tem: Nelson Mandela (1918-2013) 

Mã số bộ tem: 1102 

Số mẫu: 01 

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du 

Giá mặt: 4000đ 

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/12/2018 - 30/06/2020