Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sơn La: Tiện ích việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.


Người dân đến nhận lương, trợ cấp BHXH tại Bưu cục phường Chiềng Lề (Thành phố).

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả, Bưu điện tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả đến tất cả 12 bưu điện huyện, thành phố và các phòng chức năng. Sau 2 tháng thực hiện việc lấy thông tin của người hưởng, Bưu điện tỉnh đã đồng loạt phát hành thẻ chi trả và thực hiện chi trả qua thẻ cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 11/2019.

Hiện nay, Bưu điện tỉnh Sơn La đang thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành miễn phí và sử dụng thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH và giấy tờ tùy thân có ảnh của người lĩnh tiền. Mỗi người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được cấp 1 thẻ. Thẻ chi trả lưu giữ toàn bộ thông tin cá nhân về chủ thẻ như: Hình ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, địa chỉ, lịch sử giao dịch nhận tiền... Nghĩa là với việc sử dụng thẻ chi trả này, khi đến lĩnh lương hưu, người hưởng không phải xuất trình giấy tờ tùy thân nữa.

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã phát hành 21.750 thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh đang cập nhật thông tin người hưởng do cơ quan BHXH chia sẻ, do người hưởng cung cấp và do cơ quan bưu điện thu thập vào hệ thống công nghệ thông tin của ngành Bưu điện để hoàn thiện và phát hành nốt hơn 5.000 thẻ cho người được hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Việc sử dụng thẻ chi trả trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đặc biệt các khoản chế độ, trợ cấp sẽ được tích hợp trên cùng một thẻ  giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc quản lý...

Trong tương lai gần, thẻ chi trả điện tử còn tạo điều kiện cho người hưởng có thể nhận lương hưu, trợ cấp xã hội tại các điểm chi trả lương hưu bằng tiền mặt như hiện nay hoặc tại bất kỳ điểm Bưu điện nào, không phụ thuộc vào nơi đăng ký danh sách nhận ban đầu và có thể rút vào bất kỳ thời điểm nào thích hợp trong kỳ chi trả lương hưu. Bên cạnh đó, người hưởng có thể biết được lịch sử giao dịch lĩnh tiền thông qua Internet, điện thoại (sử dụng mật khẩu đã được cung cấp) hoặc tại các điểm cung cấp dịch vụ của Bưu điện. Đây là kết quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng nhằm phục vụ các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng ngày càng thuận lợi hơn.