Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trà Vinh: Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Sáng 14/3/2020, tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh, Bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Lễ phát động ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Tham dự Lễ, có bà Đỗ Thị Hồng Thu, Giám đốc Bưu điện tỉnh Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Đan Thương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên của 02 cơ quan Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh.


Lực lượng 02 ngành tham gia diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Trà Vinh sau Lễ ra quân

Với chủ đề: “Bưu điện tỉnh Trà Vinh và BHXH tỉnh Trà Vinh tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân, góp phần chào mừng Đại hội Đảng các cấp”; đồng thời, hoạt động cũng nhằm thực hiện Công văn số 4621/UBND-KGVX ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ về việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch phối hợp giữa Bưu điện tỉnh Trà Vinh và BHXH tỉnh về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020.  

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Đỗ Thị Hồng Thu, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh: Lễ ra quân được tổ chức tại 08 Bưu điện huyện, thành phố trong tỉnh (thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải có chung Bưu điện Duyên Hải), với chủ đề như đã nêu; mục tiêu trong ngày ra quân toàn tỉnh phát triển 500 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mới và phấn đấu năm 2020, đạt 3.500 người trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH tự nguyện.

Mục đích của đợt ra quân nhằm tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân, giúp nâng cao hiểu biết về chế độ, chính sách của BHXH tự nguyện. Đợt ra quân còn có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy tinh thần xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bưu điện từ tỉnh đến huyện trong công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Truyền thông hình ảnh của BHXH và Bưu điện tỉnh trong công tác xây dựng hệ thống An sinh xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa BHXH và Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lễ phát động, ra quân đã tạo khí thế sôi nổi, tạo dấu ấn quan trọng, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động thông tin, truyền thông chính sách BHXH tự nguyện trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.  

Sau Lễ phát động, lực lượng tham gia của 02 ngành tổ chức diễu hành tại các tuyến đường trung tâm thành phố Trà Vinh, phát tài liệu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, vận động người dân tham gia. Kết thúc ngày ra quân đầu tiên, 02 đơn vị đã vận động 612/500 người tham gia BHXH tự nguyện.