Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Công đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tích cực xây dựng tổ chức vững mạnh gắn với thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là vấn đề mà tất cả các cấp Công đoàn đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh biểu dương, khen thưởng các lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020

Thời gian qua, hoạt động của Công đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã từng bước đổi mới nội dung và hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngày càng hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở; quan tâm chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, NLĐ; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và công đoàn.

Trong công tác chỉ đạo, Công đoàn Bưu điện tỉnh luôn linh hoạt, phát huy được ý chí tập thể, tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành; được Đảng ủy Bưu điện tỉnh ghi nhậnđánh giá cao. Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn và Bộ Luật lao động, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và của ngành tới các công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động. Các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và của ngành đã được triển khai tốt, đẩy mạnh và phát huy truyền thống nghĩa tình trong đoàn viên, NLĐ góp phần củng cố niềm tin, đồng lòng xây dựng ngành Bưu điện ngày càng phát triển.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được Công đoàn đặc biệt quan tâm, duy trì và phát huy có hiệu quả, đã thu hút được đông đảo đoàn viên, NLĐ trên toàn mạng lưới hưởng ứng tham gia. Nhiều ý tưởng sáng tạo, các giải pháp mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý đã được áp dụng và thu được kết quả cao. Hằng năm, Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên  môn triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” bằng cách cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua như: “Chương trình thi đua theo các quý trong năm”; chương trình “Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính chuyển phát”; “Bưu điện Văn hóa xã vượt trên thách thức, tiếp bước thành công năm”; “Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp”; “Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn quốc năm”; “Thanh niên Bưu điện Việt Nam gương mẫu trong công tác thực hiện và duy trì 5S”; “Phát triển giao dịch trên sàn Postmart”....


Thăm hỏi, tặng quà tết cho nhân viên Bưu điện Văn hóa xã có hoàn cảnh khó khăn

Các chương trình thi đua diễn ra sôi nổi, sâu rộng đến từng đoàn viên, NLĐ trên toàn mạng lưới được đoàn viên, NLĐ hưởng ứng rất nhiệt tình. Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy cho mỗi đoàn viên, NLĐ tính tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

Có thể thấy, các phong trào thi đua với sự quyết tâm và vào cuộc của Ban chấp hành Công đoàn cùng sự quyết liệt triển khai của các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ đắc lực cho công tác sản xuất kinh doanh của chuyên môn hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh hằng năm. Kết quả được thể hiện qua những danh hiệu cao quý mà các tập thể, cá nhân của đơn vị nhận được trong những năm vừa qua. Cụ thể: Bưu điện tỉnh nhận Huân chương lao động hạng Ba giai đoạn 2013-2017. Liên tục 2 năm 2018-2019 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc trong năm 2018 và 2019. Cùng với đó, năm 2018-2019 có 01 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam tặng Bằng khen; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; hàng chục lượt cá nhân được khen thưởng các cấp. Trong năm 2019, Công đoàn Bưu điện tỉnh vinh dự có 02 cá nhân tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và dự Lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành Thông tin – Truyền thông năm 2019.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Công đoàn Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của tổ chức Công đoàn. Theo đó, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp với các đơn vị trong Bưu điện tỉnh triển khai các chương trình, hành động của Công đoàn về lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học đến các tổ chức công đoàn và từng đoàn viên công đoàn. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, phát động và hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của từng đơn vị. Vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động phong trào tích cực, thường xuyên, liên tục, tạo nên khí thế sôi sổi, thể hiện tính tự giác, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên toàn mạng lưới. Tiếp tục duy trì tôn vinh tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, làm hạt nhân để thúc đẩy phong ngày càng phát triển. Khuyến khích CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc sao cho đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo.