Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống COVID-19

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 699/UBND-VX yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Bưu điện tỉnh cần hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chức năng liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, khuyến khích người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính lựa chọn thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ các đạo doanh nghiệp viễn thông đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật kết nối liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ đạo Bưu điện tỉnh hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân gửi hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ bưu chính.