Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hệ thống bản đồ và thông tin địa chỉ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới thì việc xác định và khoanh vùng các trường hợp công bố bị nhiễm dịch và tiến trình lây nhiễm của dịch bệnh tại các vùng dịch là rất quan trọng.

Theo Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), nếu các nước triển khai cung ứng các dịch vụ khẩn cấp hoặc tổ chức các hoạt động hỗ trợ y tế đến người dân thì hệ thống địa chỉ chính xác là điều kiện tiên quyết.

Các địa chỉ này chỉ có thể hiện hữu trong một bản quy hoạch đường phố tổng thể và hệ thống đánh số nhà được thể hiện trên bản đồ. 

Chuyên gia về mã bưu chính và hệ thống địa chỉ UPU Bà Patricia Vivas cho biết: “Ở Châu Âu, bản đồ vùng dịch Covid-19 và việc triển khai cung ứng các dịch vụ khẩn cấp đã được dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực hiện  ở nhiều nước như Ý và Tây Ban Nha. Nhưng ở một số nước có nền kinh tế phát triển thấp hơn nơi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hơn thì hệ thống địa chỉ và công cụ bản đồ vẫn chưa được triển khai đầy đủ ở các nước này”.

Hạ tầng địa chỉ giúp cho việc quản lý thông tin, có thể phối hợp và trao đổi ở các cấp quản lý nhà nước khác nhau cũng như trong việc cung ứng các dịch vụ khẩn cấp và quản lý tài sản y tế. Cơ sở dữ liệu từ các địa chỉ có thể giúp kết nối dữ liệu về vị trí/địa điểm với thông tin định danh cá nhân và thông tin về các trường hợp bị nhiễm hoặc các vùng dân cư dễ bị lây nhiễm.

Các mẫu dữ liệu quan trọng sẽ gồm: tổng số người dân sinh sống trong cụm dân cư (hàng xóm) đã bị nhiễm dịch, và số người dân đặc biệt là người già có nguy cơ bị nhiễm trong các vùng dịch.

Việc cung ứng kịp thời các dịch vụ khẩn cấp đòi hỏi độ nhạy về thời gian. Xác định được địa điểm và tuyến/hướng hiệu quả nhất để đến được địa điểm đó là rất quan trọng để cung ứng dịch vụ nhanh nhất.

Bà Vivas nhấn mạnh: “Tên phố và số nhà sẽ hỗ trợ hiệu quả cho đội phản ứng nhanh để tiếp cận đến khu vực bị nhiễm dịch. Khi tác nghiệp tại hiện trường, nhân viên an ninh và y tế tham gia chống dịch COVID-19 luôn cần được cập nhật thông tin về hoạt động cần triển khai và về những rủi ro trong công việc của họ”. 

Để đưa ra quyết định và hành động, những mối nguy hiểm phải được tiên lượng và kế hoạch tổng thể phải được xây dựng. Tích hợp tất cả những thông tin sẵn có, bao gồm cả những thông tin về không gian/địa điểm, là yếu tố tối thiết để đưa ra những quyết định an toàn. Ở các nước bị nhiễm dịch C0VID-19, bản đồ hiển thị các khu vực bị nhiễm dịch chính xác và hạ tầng y tế liên quan cần xây dựng để sẵn sàng hỗ trợ cho việc xác định và tiếp cận được các vùng an toàn cho các bệnh nhân và người dân.

Đối với người dân bị cách ly, đặt hàng trực tuyến là rất cần thiết, như vậy dịch vụ chuyển phát sẽ cần có thông tin địa chỉ chính xác. Hệ thống địa chỉ như vậy đã vượt ra ngoài mạng lưới bưu chính. Hệ thống địa chỉ cấu thành hạ tầng thông tin quan trọng – một hạ tầng nền tảng mà trên đó có thể xây dựng các dịch vụ khác và thiết kế được các kế hoạch triển khai. Hệ thống địa chỉ là một bước quan trọng kết nối người dân và chính phủ trong việc cung ứng các nguồn lực và các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp nhanh trong cuộc chiến chống đại dịch đang gia tăng.