Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Dừng chuyển phát bưu gửi đến khu vực cách ly Covid

Trước tình trạng dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa thông báo các đơn vị trên toàn mạng lưới về việc tạm dừng chấp nhận bưu gửi chuyển phát đến khu vực cách ly tập trung Covid-19.

Trước đó, nhằm ủng hộ hoạt động cộng đồng toàn dân đẩy lùi đại dịch Covid-19, Vietnam Post đã có hoạt động triển khai chương trình chuyển phát đến các khu vực cách ly tập trung do nhà nước tổ chức. Tuy nhiên diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về công tác quản lý các khu cách ly riêng biệt, Vietnam Post thông báo tạm dừng hoạt động chấp nhận bưu gửi có địa chỉ phát tại các khu vực cách ly tập trung.

Theo đó, các bưu cục tạm dừng chấp nhận với những bưu gửi chuyển phát đến các địa điểm cách ly tập trung của nhà nước quy định. Việc dừng chuyển phát đến khu vực cách ly Covid được thực hiện từ ngày 25/03/2020 đến khi có thông báo mới

Đối với các sản phẩm đã chấp nhận và đến bưu cục phát, các đơn vị chủ động liên hệ phát dứt điểm hết ngày 27/3/2020.

Vietnam Post yêu cầu các Bưu cục giao dịch thông báo với khách hàng về việc dừng chấp nhận đối với các bưu gửi có địa chỉ nhận là các địa điểm cách ly tập trung, giải thích cho khách hàng khi không chấp nhận Bưu gửi đến địa chỉ nhằm góp phần tích cực trong phòng chống dịch Covid 19. Các điểm cách ly tập trung sẽ được Vietnam Post cập nhật hàng ngày.

Đối với Bưu điện Hà Nội, Bưu điện TP Hồ Chí Minh, các Bưu điện tỉnh/Thành phố khác là đầu mối tiếp nhận trực tiếp triển khai chủ động thông báo đến các đơn vị bưu điện huyện/trung tâm, các bưu cục giao dịch chấp nhận bưu gửi nắm được thông tin này.