Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quảng Ngãi: dừng nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Để hạn chế việc tập trung đông người đến thực hiện thủ tục hành chính, từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ nộp của các tổ chức cá nhân nhằm phòng chống dịch Codid-19.


Bưu điện sẽ bố trí đầy đủ các điểm tiếp nhận, nguồn nhân lực đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Theo văn bản số 1334/UBND-HCC của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trần Ngọc Căng ký ban hành, từ ngày 01/4 đến hết ngày 15/4/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ mới trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp nộp bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đất đai). Đối với các thủ tục hành chính đã được công bố trong danh mục được thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện của 16 sở, từ ngày1/4 Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng sẽ dừng tiếp nhận theo hình thức trực tiếp. Thay vào đó,các tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện theo phương thức nộp trực tuyến  hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở quán triệt tới toàn bộ công chức, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng và đơn vị trực thuộc nghiêm chỉnh chấp hành quy định này. Đồng thời có các giải pháp cụ thể để việc triển khai hiệu quả và thuận lợi nhất cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó, lưu ý tới việc hướng dẫn, hỗ trợ kệ khai hồ sơ cho tổ chức cá nhân nộp trực tuyến, nộp qua đường bưu điện được dễ dàng, thuận lợi. Đặc biệt, nếu công chức, viên chức cơ quan nào thiếu trách nhiệm, gây khó khăn cho người thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến hoặc qua đường bưu điện thì người đứng đầu cơ quan đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Công chức, viên chức gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ bị thay thế nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ đảm bảo cho quá trình vận hành nộp, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi thông suốt, hiệu quả.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bưu điện tỉnh tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, có giải pháp mới để phối hợp với các cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi trong việc hướng dẫn tổ chức, người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả qua Bưu điện; thu hộ phí, lệ phí tại nhà riêng. Đồng thời kịp thời trao đổi, thống nhất với các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện, không được để xảy ra tình trạng ách tắc hồ sơ.

Trước đó, từ năm 2017 Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngay từ khi được giao nhiệm vụ này, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị, Bưu điện tỉnh đã tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên bưu điện hiểu và nắm chắc về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để có thể hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện, tránh sai sót trong triển khai. Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bưu điện tỉnh xác định việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ được đưa lên hàng đầu. Bưu điện tỉnh sẽ bố trí đầy đủ các điểm tiếp nhận, nguồn nhân lực cũng như các phương tiện cần thiết để đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn tỉnh nhanh chóng, an toàn.