Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Số 1423/BĐVN-CĐTCTBĐ ngày 1/4/2020 V/v Chương trình thi đua "Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ Bưu chính quốc tế năm 2020"

Số 1423/BĐVN-CĐTCTBĐ ngày 1/4/2020 V/v Chương trình thi đua "Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ Bưu chính quốc tế năm 2020" tại đây