Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

Bưu điện tỉnh vừa có phương án tổ chức chi trả tại nhà cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 16- 29/4/2020 và người nhận qua tài khoản ATM, bưu điện sẽ tiếp tục chuyển qua tài khoản thẻ vào ngày 6/4/2020, nhằm tránh tình trạng tập trung đông người.

Bưu điện tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

Đặc biệt, với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trong tháng 4 này, Bưu điện sẽ thực hiện chi trả luôn cả 2 tháng (tháng 4 và tháng 5).

Các đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, Bưu điện sẽ thực hiện theo lịch chi trả hàng tháng, từ ngày 4- 25/4/2020.