Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thái Nguyên: Chi trả trợ cấp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội từ ngày 16-4

Toàn tỉnh hiện có trên 21.400 người có công và trên 38.000 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng. Để tránh tập trung đông người trong thời điểm dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phúc tạp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án tổ chức chi trả kỳ trợ cấp tháng 4, 5 đối với nhóm đối tượng này.

Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ thực hiện tại nhà cho tất cả các đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội theo danh sách do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập chuyển cho Bưu điện theo quy định, người thụ hưởng không cần phải ra các điểm chi trả lĩnh tiền như các tháng trước. Thời gian thực hiện là từ ngày 16-4 và sẽ hoàn thành trước ngày 30-4. Trong trường hợp người hưởng trợ cấp không có mặt tại nhà, người hưởng có địa chỉ nhận tiền tại nhà nhưng không thuộc địa bàn quản lý, địa chỉ người nhận không đúng với danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội… Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu điện. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2020.

Riêng đối với trường hợp người có công hưởng trợ cấp ưu đãi, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện phải cách ly tập trung, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với gia đình, chính quyền và ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương có phương án chi trả đảm bảo an toàn, phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Để đảm bảo sự an toàn cho người hưởng cũng như đội ngũ nhân viên chi trả, cả người chi trả và người hưởng được đề nghị tuân thủ các quy định về an toàn phòng dịch: Đeo khẩu trang khi nhận tiền, giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp.