Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Giới thiệu bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)”

Vladimir ILyich Lenin (Lê-Nin) tên thật là Vladimir ILyich Ulianov, sinh ngày 22/4/1870, mất ngày 21/1/1924. Ông là một nhà lý luận chính trị lỗi lạc, một người theo chủ nghĩa cộng sản, lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới.


Được xem là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỉ XX, Lê-nin trở thành một biểu tượng tư tưởng, gắn liền với Chủ nghĩa Marx-Lenin mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới.

Lê-nin vi s nghip chính tr cao c ca mình trong bui bình minh ca ch nghĩa xã hi, vi trí tu uyên bác ca nhà tư tưởng thiên tài, ông để li cho chúng ta nhng bài hc quý giá v lp trường quan đim, v nguyên tc tính đảng, v tm tư duy chiến lược và v đạo đức trong sáng cng sn ch nghĩa. Đó là di sn ca bc vĩ nhân thiên tài, người đã truyn bá, vn dng và phát trin sáng to ch nghĩa Mác vào nước Nga, t cui thế k XIX đến nhng năm 20 ca thế k XX.

Nhng tư tưởng ca Lê-nin có giá tr trường tn và v trí đặc bit quan trng đối vi phong trào cách mng thế gii. Lê-nin đã góp phn hoàn thin và làm phong phú thêm ch nghĩa Mác, đưa ch nghĩa Mác t lý lun tr thành hin thc sinh động qua thng li ca Cách mng Tháng Mười Nga năm 1917, xây dng Nhà nước xã hi ch nghĩa đầu tiên trên thế gii. Dưới s lãnh đạo ca Lê-nin, Liên bang cng hòa xã hi ch nghĩa Xô viết và h thng xã hi ch nghĩa thế gii được hình thành. Chiến thng Cách mng Tháng Mười Nga là động lc, là tm gương để các dân tc b áp bc vùng lên giành độc lp dân tc. Cho đến nay, tên tui ca Lê-nin vn sng mãi và nn tng ca lý lun Mác - Lênin đã được loài người tiến b, yêu hòa bình tiếp thu và vn dng vào điu kin thc tin ca cách mng mi nước.

Ch tch H Chí Minh luôn đánh giá cao v Lê-nin: lãnh t thiên tài, người đã thc hin và phát trin ch nghĩa Mác-Ăngghen. Là người cha ca cách mng vô sn và cách mng dân tc gii phóng. Là người thy đã đào to ra nhng chiến sĩ cách mng khp thế gii, chng nhng bng lý lun cách mng khoa hc nht, mà còn bng đạo đức cách mng cao c nht.

Kỷ niệm 150 năm sinh của Ông, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)” vào ngày 22/4/2020.

Bộ tem gồm 01 mẫu được thiết kế theo phương pháp đồ họa, thể hiện hình ảnh chính là chân dung Lê-nin với hình tượng lá cờ của Đảng cộng sản Nga nhằm tôn vinh vị lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, người phát triển học thuyết của Các Mác và Ăngghen và là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản.

Bộ tem có khuôn khổ 37 x 37 (mm) do họa sĩ  Phạm Trung Hà (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 22/4/2020 đến ngày 31/12/2021.

Tính đến nay, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 14 bộ tem kỷ niệm về Lê Nin và Cách mạng tháng mười Nga.