Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Văn bản số 1729/BĐVN-VP ngày 21/4/2020 về việc thực hiện tuyên truyền, biểu dương và khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Văn bản số 1729/BĐVN-VP ngày 21/4/2020  về việc thực hiện tuyên truyền, biểu dương và khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đây