Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hướng dẫn phát triển đoàn viên Công đoàn trên mạng lưới

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, ngày 22/04/2020, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Văn bản số 160/CĐTCTBĐ-TCKT về việc hướng dẫn công tác phát triển đoàn viên công đoàn cho các Công đoàn trực thuộc.

Công đoàn Tổng công ty yêu cầu các CĐCS trực thuộc tiến hành rà soát, thống kê số lượng đoàn viên tại các công đoàn cơ sở thành viên, bộ phận, tổ công đoàn; thống kê số lượng lao động thuộc đối tượng được kết nạp đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức triển khai tốt công tác kết nạp đoàn viên mới theo đúng trình tự, thủ tục; báo cáo kết quả thực hiện phát triển đoàn viên mới, thủ tục chuyển sinh hoạt công đoàn và thủ tục khi đoàn viên xin thôi tham gia Công đoàn. Chi tiết văn bản đính kèm phía dưới.

Năm 2020, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát triển được 533 đoàn viên Công đoàn.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Các tin khác