Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thành lập Tổ Tư vấn pháp luật trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Nhằm triển khai Đề án tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, người lao động, ngày 25/04/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 165/QĐ-CĐTCTBĐ về việc thành lập Tổ Tư vấn pháp luật trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với 09 thành viên gồm:

1. Đồng chí Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty – Tổ trưởng;

2. Đồng chí Kiều Ngọc Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty – Tổ phó;

3. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Kế toán trưởng Công đoàn Tổng công ty – Tổ viên;

4. Đồng chí Đỗ Minh Lan, Trưởng Ban Thi đua-Tuyên truyền Công đoàn Tổng công ty – Tổ viên;

5. Đồng chí Trần Việt Anh, Phó Ban Kiểm tra-Thanh Tra Tổng công ty – Tổ viên;

6. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh, Trưởng Phòng Pháp chế, Văn phòng Tổng Công ty – Tổ viên;

7. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Nhung, Phó Phụ trách Phòng Lao động Tiền lương Tổng công ty – Tổ viên;

8. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Pháp chế, Văn phòng Tổng công ty – Tổ viên;

9. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hải, Chuyên viên Ban Chính sách-Nữ công Công đoàn Tổng công ty – Thường trực;

Thành viên Tổ Tư vấn có trách nhiệm xây dựng nội dung, hình thức, phương pháp, quy trình tư vấn và thực hiện các nhiệm vụ được phân công để hỗ trợ Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai tư vấn pháp luật cho cán bộ, công đoàn viên, người lao động tại đơn vị.

Các tin khác