Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 theo nghị định 81/2015/NĐ-CP

- Văn bản số 65/BĐVP-VP ngày 23/4/2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 tại đây

- Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 tại đây.