Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quảng Bình: Hoàn thành chi trả lương hưu tận nhà cho người thụ hưởng

BHXH tỉnh cho biết, tính đến ngày 29/4, đơn vị đã phối hợp với Bưu điện Quảng Bình hoàn thành việc chi trả 2 tháng (tháng 4 và 5) lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà (sớm hơn kế hoạch 15 ngày) cho đối tượng thụ hưởng.


Nhân viên Bưu điện TP. Đồng Hới chi trả lương hưu tại nhà cho cán bộ hưu trí ở phường Đồng Hải

Việc chi một lần 2 tháng lương hưu tại nhà được thực hiện theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian phòng chống dịch bênh Covid-19, đồng thời tiết kiệm thời gian đi lại và bảo đảm sức khỏe cho đối tượng hưu trí.

Trong đợt này, đã có 46.000 đối tượng hưu trí nhận lương hưu với số tiền trên 370 tỷ đồng và 41.000 đối tượng nhận trợ cấp BHXH với số tiền 35 tỷ đồng tại nhà. Quá trình chi trả bảo đảm an toàn về nguồn tiền, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Để đạt được kết quả này, Bưu điện Quảng Bình đã huy động hơn 500 cán bộ, nhân viên phục vụ công tác chi trả lương tại nhà cho người hưởng. BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp cơ sở giao nhiệm vụ cho tổ trưởng tổ dân phố, khu dân cư, thôn làm “nhịp cầu” kết nối thông tin giữa người thụ hưởng với cán bộ chi trả.