Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thanh Hóa: Bố trí hơn 800 điểm chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ bố trí hơn 800 điểm và hơn 1.100 nhân viên thực hiện chi trả tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho các đối tượng theo Quyết định 42 của Chính phủ.


Để người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo không phải đi lại nhiều lần, ngay trước kỳ chi trả 2 - 3 ngày, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cùng với UBND các xã, phường sẽ có thông báo cụ thể, hướng dẫn các thủ tục để người dân nắm được. Những người già, bệnh tật không đi lại được, cán bộ bưu điện sẽ đến trực tiếp từng nhà. 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cũng xây dựng các phương án báo cáo UBND cấp huyện để UBND huyện có văn bản chỉ đạo các xã phối hợp, hỗ trợ với Bưu điện trong công tác chi trả tiền hỗ trợ. Việc này sẽ giúp đảm bảo các điều kiện tại nơi chi trả, sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.