Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

EMS Việt Nam đạt Giải Bạc Chất lượng Dịch vụ và Giải Chăm sóc khách hàng năm 2019 do Hiệp hội EMS, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trao tặng

Ngày 7/5/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã nhận được thư thông báo từ Ông Bishar A. Hussein, Tổng giám đốc Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) về việc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu địện (EMS Việt Nam) đạt giải Bạc Chất lượng Dịch vụ và Giải Chăm sóc Khách hàng năm 2019 do Hiệp hội EMS và Liên minh Bưu chính Thế giới trao tặng.


EMS Việt Nam luôn đứng trong top 5/198 nhà khai thác có chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất của Hiệp hội EMS

Giải thưởng nhằm ghi nhận thành viên của Hiệp hội EMS có chất lượng dịch vụ EMS xuất sắc và dịch vụ Chăm sóc khách hàng tốt nhất trong năm 2019. 

Để đạt giải Bạc Chất lượng dịch vụ năm 2019, EMS Việt Nam đã đáp ứng được 10/10 điều kiện tiên quyết và 5 tiêu chí đánh giá bắt buộc và được xếp thứ 2/198 các nhà khai thác trên toàn thế giới. 97% bưu gửi đã được chuyển phát đúng chỉ tiêu thời gian, 85% bưu gửi thông quan trong vòng 24h và đạt 95% về chất lượng phản hồi chăm sóc khách hàng.

Đối với giải thưởng Chăm sóc Khách hàng, EMS Việt Nam đã đáp ứng được 7/7 tiêu chí do Hiệp Hội EMS đặt ra. 99% sự vụ được xử lý đúng chỉ tiêu thời gian, 85% sự vụ được xử lý trong lần khiếu nại đầu tiên, 96% sự vụ được hoàn tất xử lý trong vòng 15 ngày làm việc.

Thành tích này đã giúp EMS Việt Nam nằm trong nhóm những nhà khai thác tiêu biểu của mạng lưới EMS toàn cầu, thể hiện cam kết của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và EMS Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các đối tác trên toàn thế giới.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp EMS Việt Nam đạt được giải thưởng Chất lượng dịch vụ và năm thứ 5 đạt giải Chăm sóc khách hàng. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về những kết quả và sự nỗ lực của EMS Việt Nam mà còn góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và EMS Việt Nam trên mạng lưới bưu chính toàn cầu.

Trong những năm qua, EMS Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tục hiện đại hóa các hạ tầng khai thác để đảm bảo chất lượng dịch vụ EMS ngày càng tốt hơn. EMS Việt Nam cũng luôn được đánh giá nằm trong top 5/198 nhà khai thác có chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất của Hiệp hội EMS.

Nhận thức được các rủi ro, thách thức và chủ động sáng tạo nắm bắt thời cơ, EMS Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng hệ thống các giải pháp toàn diện, đổi mới sản phẩm, cải tiến chất lượng dịch vụ,  vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu chiến lược khẳng định vị thế số 1 trên thị trường chuyển phát nhanh tại Việt Nam và từng bước vươn tầm quốc tế.

Giải thưởng dự kiến sẽ được trao cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, EMS Việt Nam tại kì họp Đại Hội đồng Hiệp hội EMS sắp tới.