Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Nam: Phát huy sức mạnh nội lực, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực hoạt động

Ngày 10/5/2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đoàn Chủ tịch Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp tỉnh và đ/c Vũ Thị Hải – Phó Bí thư Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp tỉnh; Cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông và các Ban x&