Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Đắk Lắk sẽ tham gia chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do Covid -19

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý điều chỉnh Bưu điện tỉnh là đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thay cho UBND xã theo đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng sau: Hộ kinh doanh cá thể; người lao động chấm dứt hợp đồng làm việc; người lao động không có giao kết hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐTB&XH phối hợp với Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh triển khai đúng quy định pháp luật, theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai.

Bưu điện tỉnh chủ động ký kết với UBND các huyện, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, quản lý tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai sót, mất mát, thất thoát, chi sai đối tượng; phối hợp với các địa phương đối chiếu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.