Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 14/5/2020, tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Chu Quang Hào – Phó bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Mở đầu, Đại hội thông qua Báo cáo Tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và lắng nghe tham luận về công tác Tuyên truyền trong tổ chức Đảng cũng như tổ chức Công đoàn của đồng chí Đỗ Thị Minh Lan – Phó trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Tuyên truyền Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; tham luận về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở do đồng chí Trần Văn Trọng – Ban Nữ công – Chính sách Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trình bày.


Đồng chí Chu Quang Hào - Phó Bí thư Đảng bộ - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng đã tổ chức bầu Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2022 với đa số tán thành bầu: Đồng chí Trần Đức Thích - Chủ tịch công đoàn TCT BĐVN đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ (100% số phiếu ủng hộ), đồng chí Kiều Ngọc Long - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn TCT BĐVN đảm nhiệm Phó Bí thư Chi bộ (91% số phiếu ủng hộ), đồng chí Lê Thị Hà - Phó chủ tịch Công đoàn TCT BĐVN làm Ủy viên.

Đại hội đã thống nhất cao chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022 với nhiều nội dung hoạt động thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo của Đại hội với mục tiêu: Xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi chương trình công tác hằng năm của Công đoàn Tổng công ty, hướng về cơ sở, hướng về người lao động, góp phần cùng Chuyên môn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, phục vụ hằng năm, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hằng năm có 100% đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và cam kết tu dưỡng,  rèn luyện, không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; Hằng năm duy trì danh hiệu “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; duy trì 100%/năm số đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, tỷ lệ “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo tỷ lệ quy định của Đảng ủy Tổng công ty; trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng và phát triển 01 đảng viên mới.

 

Đồng chí Chu Quang Hào phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chu Quang Hào đánh giá cao báo cáo chính trị của Đại hội và ghi nhận những hoạt động Ban chấp hành và Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Cơ quan Công đoàn TCT BĐVN cần phát huy vai trò lãnh đạo và chỉ đạo đoàn viên công đoàn trên toàn mạng lưới hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn TCT cần quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở đặc biệt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, rà soát và bổ sung những đồng chí có đủ năng lực, tâm huyết vào tổ chức công đoàn; tiếp tục tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn một cách bài bản, thường xuyên, liên tục.

Đồng chí Chu Quang Hào cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Chi bộ Công đoàn TCT BĐVN phải đổi mới triệt để về nhận thức, vai trò, phương pháp… để thực hiện mục tiêu chính trị một cách đột phá, nâng cao vai trò của Chi ủy, Chi bộ trong nhiệm vụ chính trị được giao; Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đồng thời cùng với chuyên môn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung, phối hợp cùng chuyên môn triển khai các chương trình Phúc lợi đoàn viên công đoàn và hợp tác với các công đoàn ngành Trung ương, hỗ trợ chuyên môn trong việc mở rộng hợp tác kinh doanh với các đơn vị ngoài ngành thông qua tổ chức công đoàn; Song song với đó là lên kế hoạch xây dựng, đào tạo nguồn cán bộ kế cận công tác công đoàn, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ công đoàn phát triển đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn trẻ tạo để xây dựng nguồn cán bộ công đoàn.