Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Ngày 18/5/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 625/QĐ-BĐVN về việc tổ chức Cụm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Theo đó, tổ chức 14 Cụm phòng cống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2020 trong mạng lưới hoạt động của Tổng công ty. Thành viên các Cụm là Bưu điện các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Tổng công ty (có danh sách kèm theo).

Các Cụm PCTT-TKCN năm 2020 có nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTT-TKCN, đảm bảo an toàn thông tin bưu chính trên mạng lưới theo chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN của Tổng công ty. Trưởng các Cụm làm đấu mối nhận sự chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ huy Tổng công ty giao; phối hợp với các Cụm PCTT-TKCN của Bộ Thông tin và Truyền thông, của các đơn vị có liên quan trên địa bàn theo hướng dẫn và quy định của Ban chỉ huy PCTT-TKCN năm 2020 của Tổng công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 590/QĐ-BĐVN ngày 17/5/2019.    

Danh sách các Cụm PCTT-TKCN năm 2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại đây.