Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng bộ EMS tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP (Tổng công ty EMS) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển mạnh mẽ, toàn diện của Tổng công ty, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với nhiều vận hội và trách nhiệm trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát.


Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh
chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty EMS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự Đại hội có 104 đại biểu được triệu tập trên tổng số 192 đảng viên của Đảng bộ. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hải Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cùng với sự nỗ lực to lớn, tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty EMS đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong giai đoạn 2015-2019, Tổng công ty EMS đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng như: Đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, cải tiến tổ chức sản xuất tại các đơn vị; Đổi mới cơ chế kế hoạch, cơ chế tiền lương; Tiếp tục khẳng định vai trò chủ dịch vụ trong việc tập trung thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên toàn mạng lưới bên cạnh việc thiết kế các chương trình thúc đẩy kinh doanh thiết thực và hiệu quả đối với từng địa bàn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Tổng công ty với tinh thần đoàn kết, tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đã nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ để nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu “Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty EMS nhiệm kỳ 2015 – 2020 là minh chứng rõ nét, sinh động cho năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ, hiệu quả quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo, cũng như tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động sáng tạo của hơn 2.000 cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động EMS”.

Ông Nguyễn Hải Thanh cũng cơ bản tán thành với những mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ Tổng công ty EMS đề ra trong báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Đảng bộ Tổng công ty EMS cần lưu ý: Nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ mới; Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược và định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Mạnh dạn, tiên phong triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả trong điều kiện thị trường cạnh tranh vô cùng gay gắt và nhiều biến động; Tích cực xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số trong điều hành sản xuất kinh doanh, giúp gia tăng hiệu quả vận hành, tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Đại hội đã thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 15 đồng chí; bầu tại Đại hội 13 đồng chí, 02 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành sẽ tiếp tục bổ sung trong nhiệm kỳ; Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào ngày 08/5/2020 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí và thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đấy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong thời kỳ mới.