Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hưởng ứng cuộc thi Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 101- KH/ĐUK ngày 21/5/ 2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V, năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã phát động Cuộc thi đến các chi, đảng ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Theo đó, tập trung vào một số nội dung sau:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Các cấp ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty tăng cường tuyên truyền Kế hoạch 101-KH/ĐUK đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức về công tác xây dựng đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường tuyên truyền về kết quả/các hoạt động nổi bật của Đảng bộ/chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện truyền thông nội bộ, qua các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị sơ kết, tổng kết theo phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong đơn vị và Tổng công ty.

Đẩy mạnh tuyên truyền về thành công đại hội đảng các cấp; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cổ vũ toàn Đảng bộ Tổng công ty thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty.

Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng; Đảng ủy Tổng công ty khuyến khích các bài viết tập trung phản ánh tuyên truyền về những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất của Đảng bộ Tổng công ty và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; những tấm gương bí thư, người đứng đầu gương mẫu; nét mới trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ; chào cờ đầu giờ; kết nạp đảng viên mới; kết quả rà soát, sàng lọc Đảng viên; gương đảng viên gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động SXKD nổi bật mang tính đặc thù, riêng có tại đơn vị.

 Bài dự thi được lựa chọn đăng trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định. Các bài dự thi xuất sắc được Đảng ủy Tổng công ty lựa chọn gửi lên Đảng ủy Khối nếu đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng theo quy định.

Thông tin về  Kế hoạch 101-KH/ĐUK và Thể lệ Cuộc thi chi tiết tại đây