Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bình Định: 98 TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh tại hội thảo trực tuyến “Giải pháp thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020” tổ chức ngày 28.5, có 98/115 thủ tục hành chính (TTHC) đã đăng ký tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) của Bưu điện tỉnh trong năm 2019.


Bộ phận một cửa của UBND xã Ân Hảo Tây, Hoài Ân chính thức đi vào hoạt động ngày 29.11.2020

100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI (trừ 3 đơn vị: Sở Tài chính, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh không đăng ký triển khai dịch vụ BCCI), trong đó: 6.341 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI, 16.987 hồ sơ phát trả qua dịch vụ BCCI.

Nhờ đó, kết quả thực hiện tiêu chí 7.3 (thực hiện nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI) của bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trong năm 2019 của Bưu điện tỉnh đạt 1,25 điểm tối đa.

Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Gia Bình cho biết, trong thời gian tới, bưu điện sẽ phối hợp với các sở, ban ngành lựa chọn các thủ tục có phát sinh hồ sơ lớn để tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về cách thức tiếp nhận và hướng dẫn nộp hồ sơ qua trang http://dichvucong.binhdinh,gov.vn để tăng sản lượng hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ BCCI và dịch vụ công trực tuyến; mở rộng các điểm phục vụ bưu cục, bưu điện văn hóa xã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại bưu điện; tiếp tục làm việc với các địa phương để đề xuất triển khai bộ phận một cửa cấp huyện, xã sang trụ sở bưu điện.